Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2007-02-24

Kunigo sielą atgaivins penki tūkstančiai

Publikuota: Straipsniai

Regina MUSNECKIENĖ

Kaltinėnų parapijos klebonas kunigas
Narsutis Petrikas iš buvusio savo parapijiečio našlaičio Žygimanto
Stakionio, pradūrusio jo automobilio padangas, nusprendė prisiteisti ne
tik materialinį nuostolį, bet ir moralinę žalą. Savo kaltę pripažinęs
našlaitis ir be teismo nunešė į policiją 250 litų kaip kompensaciją už
subadytas kunigo automobilio padangas.

Tačiau
klebonas, pasisamdęs du tūkstančius litų kainuojantį advokatą,
prisiteisė tūkstantį litų moralinės žalos ir pareikalavo, kad padangų
badytojas jo atsiprašytų per laikraštį. Kai našlaitis visus
reikalavimus įvykdė, kunigas persigalvojo ir už savo dvasines kančias
paprašė dar penkių tūkstančių litų.

Sielos skausmą gali numalšinti tūkstančiai

Vasario
devintąją Šilalės rajono apylinkės teisme turėjo baigtis visi 24 metų
našlaičio Žygimanto Stakionio nemalonumai dėl praėjusių metų spalio
pabaigoje iškrėstos kvailystės, kai jis kerštaudamas pradūrė Kaltinėnų
klebono automobilio padangas.

Vaikinas suprato
blogai padaręs ir įvykdė visus kunigo Narsučio Petriko reikalavimus:
sumokėjo jam 250 litų už padangas, tūkstantį litų moralinės žalos ir du
tūkstančius litų, už kuriuos klebonas samdėsi brangų advokatą. Atsinešė
į teismą ir laikraštį, kuriame buvo išspausdintas viešas Žygimanto
Stakionio atsiprašymas. Mat paprasto atsiprašymo teisme Dievo tarnui
neužteko.

Tačiau vasario 9 dieną vykusiame teismo
posėdyje klebonas atsisakė savo ankstesnio pažado taikytis. Dvasinis
tėvas įsižeidė, kad apie jo ieškinius našlaičiui rašė vietinis
laikraštis ir keletas nacionalinių dienraščių. Žurnalistai stebėjosi,
kad kunigas nesilaiko pagrindinio krikščionio principo — atleisti, dėl
nereikšmingos bylos samdosi brangų advokatą ir didžiuliais pinigais
įvertina dėl poros subadytų padangų patirtas moralines kančias.

Dėl
viešumon iškilusių faktų Kaltinėnų klebonas apkaltino našlaitį
Žygimantą Stakionį. Jo advokatas Nerijus Ulčinas teismo posėdyje
tvirtino, jog laikraščiuose savaip interpretuojama byla ir vėl
juodinamas kunigas, atsakomybė perkeliama ant jo pečių, nors byla
iškelta dėl Žygimanto Stakionio nusikalstamos veikos. Kunigui Narsučiui
Petrikui tai sukėlė dvasinių kančių bei išgyvenimų. Dėl to teismui
teikiamas patikslintas civilinis ieškinys dėl moralinės žalos
atlyginimo.

Šįkart moralinė žala įvertinta penkiais
tūsktančiais litų. Be to, kunigas prašo nubausti Žygimantą Stakionį
pagal Lietuvos respublikos baudžiamojo kodekso pirmąją dalį. Tai
reikštų, kad pasikarščiavęs vaikinas gali būti nubaustas viešaisiais
darbais, bauda, areštu arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Našlaitis sako klebonui keršijęs už pažeminimą

Didžiąją
savo gyvenimo kvailystę Kaltinėnuose, globėjų šeimoje, užaugęs
Žygimantas Stakionis iškrėtė praėjusių metų spalio 30 — ąją. Šiek tiek
išgėręs vaikinas nusprendė atkeršyti naujajam Kaltinėnų parapijos
klebonui Narsučiui Petrikui už pažeminimą.

Žygimantas
neslepia, jog našlaičio dalią patyrė visu skaudumu. Jį mušė,
pravardžiavo ir kitaip niekino. Tačiau tokio skaudaus pažeminimo, kokį
prieš didžiulį žmonių būrį patyrė iš Kaltinėnų klebono, niekuomet
nebuvo patyręs.

Į Kaltinėnų miestelį ekskursijon
atvykę kauniškiai Aklųjų ir silpnaregių draugijos nariai paprašė
Žygimantą Stakionį pabūti gidu. Draugijos pirmininkė Vanda Vežbavičiūtė
buvo girdėjusi, jog vaikino ekskursijos būna įdomios. Tačiau aprodžius
miestelį ir nuėjus į Reabilitacijos centrą, liudytojų teigimu,
Kaltinėnų klebonas ekskursantų akyse iš šio centro Žygimantą išprašęs
ir uždraudęs jam eiti į bažnyčią.

Net tikros
motinos, palikusios jį ligoninėje, poelgis Žygimantui neatrodė toks
skaudus. O juk jis nieko blogo nedaręs. Tik pasakojęs žmonėms tai, ko
jį anksčiau Kaltinėnuose klebonavęs kunigas Petras Linkevičius buvo
išmokęs.

Paėmė peilį. Nuėjo į klebonijos kiemą ir pradūrė dvi dešinės pusės klebono automobilio „Audi A–4“ padangas.

Du kunigai vaikino gyvenime

Ekskursijų
vadovo darbas Žygimantui buvo labai svarbus. Vaikinas mylėjo
Kaltinėnus. Čia jį visiškai mažytį iš vienų Kauno vaikų namų parvežė
kunigas Petras Linkevičius. Pirmąjį susitikimą su kaltinėniškių mylimu
kunigu Žygimantas mena iki šiol: „Jis įėjo, ir staiga viskas nušvito.
Aš savo maža galvele suvokiau, jog tai mano laimė atėjo. Puoliau prie
jo ir kritęs prieš jį ant keliukų apkabinau koją. Paskui išsigandau.
Pamaniau, kad per stipriai tą koją spaudžiau. Gal kunigėliui skaudėjo?
Nes jis šluostėsi ašaras.“

Kunigas mažyliui surado
globėjus Kaltinėnuose — Ritą ir Vytautą Sadauskus. Tačiau ir pats
našlaičiu nuolatos rūpinosi. Paaugęs Žygimantas lankydavo parapijos
jaunimo centrą, paskui išmoko vesti ekskursijas po Kaltinėnų miestelį,
kurį kunigas Petras Linkevičius buvo pavertęs Lietuvos švyturiu.

Kai
prieš tikinčiųjų valią iš Kaltinėnų buvo iškeltas Petras Linkevičius ir
jo vietą užėmė kunigas Narsutis Petrikas, tarp naujojo klebono ir
Kaltinėnuose likusių gyventi Petro Linkevičiaus šalininkų kilo trintis.
Tai jautė ir Žygimantas Stakionis. Vaikinas neslepia, kad jo
priešiškumas naujajam kunigui ypač pradėjo augti po viešo pažeminimo.
Galiausiai pyktis prasiveržė nusikaltimu. Dėl to, ką padarė, Žygimantas
labai gailisi. Tačiau jo atgaila nepasiekia naujojo klebono Narsučio
Petriko širdies.

Kunigą žeidžia parapijiečio neapykanta

Daugelio
parapijiečių priešiškai sutiktas naujasis Kaltinėnų parapijos klebonas
Narsutis Petrikas teigia, kad jį žeidžia Žygimanto Stakionio
neapykanta.

„Padangų pradūrimas — tai tik dalelė
didelės kampanijos, kuri prieš mane išvystyta nuo pat paskyrimo į
Kaltinėnus pradžios. (…) Susipažinęs su policijos tyrimo medžiaga
pasibaisėjau, kad apie mano namus naktį vaikščiojo apgirtęs jaunuolis
su didžiuliu peiliu. Sunku nuspėti, kas galėjo įvykti, jeigu būčiau
išėjęs ginti savo nuosavybės,“ — rašo kunigas Narsutis Petrikas savo
skunde teismui.

Tačiau kai kurie faktai rodo, jog ir pats klebonas nesistengia rodyti artimo meilės.

Pirmąją
savo kunigavimo Kaltinėnuose dieną klebonas mostelėjo per veidą
filmavusiam parapijos jaunimo centro vadovui Giedriui Dainiui. Dėl
nedidelio chuliganizmo klebonas buvo patrauktas administracinėn
atsakomybėn. Tačiau Giedrius Dainys, kuriam kitų parapijiečių
akivaizdoje buvo perskelta lūpa, pinigais neįkainavo nei savo dvasinių,
nei fizinių kančių.

Kovo 5 dieną vyks klebono
inicijuotas teismas dėl Šv. Jono Krikštytojo Bažnyčios jaunimo centro
pavadinimo pakeitimo. Narsutis Petrikas nenori, kad jo pirmtako Petro
Linkevičiaus šalininkų suburtas jaunimo centras vadintųsi bažnyčios
centru. Juolab, kad ir iš ankstesnių patalpų bažnyčios požemiuose
centras iškraustytas.

Beje, jauno Kaltinėnų klebono
laikysena čia aprašytoje situacijoje stebisi ir jo kolegos kunigai.
Kauniečiai kunigai ketina padėti Žygimantui Stakioniui surinkti dar
penkis tūkstančius litų, kad tik numalšintų dvasininko kančias.

Kaltinėnų parapijos klebonas kunigas Narsutis Petrikas nepanoro atleisti jo turtą sugadinusiam jaunuoliui. 

Redakcijos archyvo nuotr.

Į
Kaltinėnų bažnyčią atėjus naujam klebonui, antraisiais savo namais ją
laikę Žygimantas Stakionis (dešinėje) ir Giedrius Dainys dabar
nepageidaujami. Abu jaunuoliai turėjo bylų su naujuoju Kaltinėnų
parapijos klebonu. Giedrius Dainys — kaip nukentėjęs, o Žygimantas
Stakionis kaip nusikaltęs.

Autorės nuotr.

“Šiaulių kraštas”


Atgal į: Kunigo sielą atgaivins penki tūkstančiai