Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2007-01-15

Parapijų skelbimai

Publikuota: Anekdotai

Skelbimus atsiuntęs draugas prirašė pastabą, kad jie visi yra tikri. “Skelbėjams netrūko geros valios, o redakcinių sugebėjimų – labai”, - teigiama lydraštyje.* Pagalbos stiprinant pasitikėjimą savimi grupė renkasi penktadieniais
septintą valandą. Prašome įeiti pro užpakalines duris.

* Gerbiamos ponios, neužmirškite labdaros loterijos! Tai gera proga
išsivaduoti nuo visų nereikalingų daiktų, kurie tik apkrauna namus.
Atsiveskite ir savo vyrus.

* Šiandienos katechezės tema: „Jėzus vaikšto vandeniu”.
Rytdienos katechezė: „Jėzaus ieškojimas”.

* Vasaros mėnesiais pensininkų choras pamaldose negiedos. Parapija
jiems yra dėkinga.

* Ateinantį ketvirtadienį 17 val. renkasi mamų grupė. Tos, kurios nori
būti tarp mamų, prašome kreiptis pas kleboną.

* Kurso apie maldą ir pasninką dalyvio mokestis – 50 Lt. Į mokesčio
kainą įeina ir maitinimas.

* Aukas prašome dėti į vokus kartu su mirusiais, už kuriuos norite pasimelsti.

* Klebonas užsidegs savo žvakę nuo altoriaus. Diakonas savąją užsidegs
nuo klebono ir po to uždegs visus tikinčiuosius esančius pirmoje
eilėje.

* Ateinantį sekmadienį parapijos salėje vaišės su patiekalais iš
žirnių. Po jų – koncertas.


Atgal į: Parapijų skelbimai