Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2006-12-29

Nuovokumo testo atsakymas

Publikuota: Kita

Laikas paskelbti, su kokiais žmonėmis trumpam susitikome nuovokumo teste. Pirmiausia pasakysiu, kad tai tikri žmonės, užrašyti dialogai irgi yra tikri, o ne išgalvoti.
Tai pasiturintys verslūs žmonės, galima sakyti, nedidelio miestelio naujieji lietuviai. Nežiūrint į tai, kad savo švytinčiomis trobomis, naujais automobiliais ir aukštesniu išsilavinimu gerokai lenkia kaimynus, jie išliko paprasti ir nuoširdūs kaimiečiai. Kad turi kuo vaišinti, tai ir vaišina, kad gali nupirkti dovanų, tai ir perka, nedrebėdami dėl vieno kito lito. Jeigu tiki pinigų galia, horoskopais, jeigu mano, kad suaugusiam žmogui krištytis gėda, jie taip ir sako - pinigai yra viskas, horoskopai visada pasitvitina, krikštytis gėda.
Manau, truputėlį suklydo tie, kurie šituos žmones palaikė kažkokiais netikrais, “proginiais” katalikais. Iš tiesų tai labai uolūs parapijos nariai, giedotojai, galimas daiktas, parapijos žiburiai, kurie gali daugiau paaukoti, drausmingai atlieka religines prievoles (lanko bažnyčią, “laiku” krikštija kūdikius) bei kontrioliuoja vienas kitą. Girdėjau, kaip vienas vyras davė pylos kaimynei: “O ponia kodėl nebuvai bažnyčioje?” Religinių ritualų galia jie tiki taip pat nuoširdžiai, kaip ir horoskopais, kurie “visada pasitvirtina”.
Suprantama, visą savaitę šitie žmonės praleidžia, kaldami pinigą, kuris “yra viskas”, o susitikti su Dievu sekmadieniais nueina į bažnyčią, kurioje “paklajoja mintimis” ir neįstengia susikaupti. Tačiau tai nėra kažkoks išskirtinis “netikrų” arba “proginių” katalikų požymis. Visą laiką gyventi be Dievo, o Dievui paskiti tam tikras vietas, tam tikras valandas ir tam tikrą pajamų dalį (”dešimtinę”) - visų vakarietiškų religijų bendras bruožas.
Taigi turėjome progą suspažinti su šiuolaikiniais normaliais vidutiniais vidutinio religingumo tarkingais žmonėmis.


Atgal į: Nuovokumo testo atsakymas