Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2006-11-18

Kiek sugebėtum netekti?

Publikuota: Liudijimai

Sudužo tik vienas alaus butelis, bet labai neaiškiomis aplinkybėmis. Jis paprasčiausiai susiūbavo ir persisvėrė per prekystalio kraštą.
Kas prisiims atsakomybę dėl kelių litų - pirkėja ar pardaveja?
Kai tą atsitikimą papasakojau skaitytojams, jie nebuvo vieningos nuomonės.  Vienas dėl kelių litų nesikankintų ir atiduotų, kitas del jų kautųsi iki paskutiniosios, tarsi būtų puolamas pats, trečias apie save net neįstengia kalbėti -  jis verčiau svarsto, kaip tokiu atveju reaguotų tie arba anie…
Tomo evangelijoje radau Jėzaus žodžius: “Kuris pralobo, tekaraliauja, o tas, kuris turi galios, teatsisako”.(81)
Kas išsigando Tomo evangelijos, gali paskaityti eilutę iš Mato: “Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo tuniką, atiduok jam ir apsiaustą”.
(5:40)
Oho, apsiaustą! Mes niekaip negalim apsispręsti ir atsisakyti kelių niekingų litų!
Štai žmogus pripažįsta, kad tokia suma jam nieko nereiškia, bet negali atsisakyti ir to.
Keli iš delno slystantys litai sukelia tokias baimes, tarsi žūtumei pats.
Protas suvokia, kad tai yra niekas, bet jausmai stipresni už protą.
Kokie jausmai sudėti į mano širdį, taip aš pasielgiu.
“Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis”, - sako Mokytojas.
O kur mano lobis?
Kas jis yra?

Truputį juokinga, bet jis nevertas nei seno apsiausto, nei dūžtančio butelio.
Negaliu tiek atiduoti.


Atgal į: Kiek sugebėtum netekti?