Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2006-07-12

Testas: Ar Jūs tikras krikščionis?

Publikuota: Straipsniai

Atsakę į šiuos klausimus, sužinosite, ar turite tikriems krikščionims būdingas savybes ir jų pripažįstamas nuostatas.


1. Ar pripažįstate šventus dalykus - tam tikrus šventus pastatus, šventus žmones, šventas bendruomenes, šventus simbolius - ir bent kiek tarnaujate jiems?


2. Ar turite žmogų, kurį galėtumėt pavadinti savo ganytoju, mokytoju, dvasiniu tėvu?


3. Ar pritariat, kad žmogaus gyvenime būna svarbių dalykų, dėl kurių jis turėtų prisiekti Dievui, tėvynei, artumui, etc.?


4. Ar bent retsykiais lankote Dievo namus?


5. Ar laikotės šabo (šventadienių)?


6. Ar nueinate pasimelsti į bažnyčią arba į bendruomenę?


7. Ar bent kiek rūpinatės aplinkinių amžinuoju gyvenimu?


Jeigu į visus septynis klausimus atsakėte “Taip”, galite save vadinti kirkščioniu - jūs turite septynias oficialiai pripažįstamas krikščioniškas nuostatas.


Bet jeigu atsakėte “Ne”, dar neskubėkite nusiminti. Verčiau pažiūrėkite, kaip į tuos klausimus atsakytų Jėzus, kurį tie patys krikščionys oficialiai laiko savo Ganytoju.


1.Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir Jam vienam tetarnauk! Mt 4:10


2. Bet jūs nesivadinkite 'Rabi', nes vienas yra jūsų Mokytojas - Kristus, o jūs visi esate broliai. Ir nė vieno žemėje nevadinkite tėvu, nes vienas jūsų Tėvas, kuris yra danguje. Taip pat nesivadinkite mokytojais, nes vienas jūsų Mokytojas - Kristus. Mt 23:8-10


3.  O Aš jums sakau: iš viso neprisiekinėkite (…). Verčiau jūs sakykite: 'Taip', jei taip, 'Ne', jei ne, o kas viršaus, tai iš pikto”. Mt 5:34-37


4.  Bet Aukščiausiasis negyvena rankų darbo šventyklose, kaip sako ir pranašas: 'Dangus - mano sostas, o žemė - pakojis po mano kojomis. Kokius gi namus man statysite? - klausia Viešpats. Apd 7:48,49


5. Žydai dėl to persekiojo Jėzų ir norėjo Jį nužudyti, kad Jis taip darė per sabatą. O Jėzus jiems atsakė: “Mano Tėvas darbuojasi lig šiolei, ir Aš darbuojuosi”. Jn 5:16,17


6. Kai meldžiatės, nebūkite kaip veidmainiai, kurie mėgsta melstis, stovėdami sinagogose ir gatvių kampuose, kad būtų žmonių matomi. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė savo atlygį. Kai meldiesi, eik į savo kambarėlį ir, užsirakinęs duris, melskis savo Tėvui, kuris yra slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins viešai. Mt 6:5,6


7. Pamatęs jį, Petras tarė Jėzui: “Viešpatie, o kas bus šitam?” Jėzus atsakė: “Jei Aš noriu, kad jis pasiliktų, kol ateisiu, kas gi tau? Tu sek paskui mane!” Jn 21:21,22


Religija prieš Jėzų


 


Atgal į: Testas: Ar Jūs tikras krikščionis?