Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2006-07-13

Kas tie krikščionys?

Publikuota: Straipsniai

- Kažko nebesuprantu, - prisipažino skaitytojas, perskaitęs testą ir pamatęs, kad į klausimus Jėzus atsakytų visai kitaip, negu moko bažnyčia. - Kas tada yra krikščionys?


- O kaip vadint tada žmones, kurie man davė išsilavinimą, kaip vadint gimdytojus, kurių dėka aš esu toks, koks esu? - klausia kitas.


Ir aš nelabai suprantu…


Krikščionimis vadinosi žmonės, kurie pasiėmė Evangeliją - šitą Meilės vadovą - ir patraukė skersti pagonių: indėnų, aborigenų ir mūsų protėvių lietuvių. Krikščionimis vadinosi ir inkvizitoriai, kurie savo bažnyčios užsakymu laužė žmonėms kaulus, pylė į gerklę lydytą alavą ir kepė gyvus ant laužo. Krikščionys nuolatos eina į Dievo namus, kuriuose Dievas negyvena, ten garbina šventus paveikslus, drožinius, lipdinius, kuriuos Dievas uždraudė garbinti, kalba apie neturtą, o savo bažnyčias laiko prikrautas aukso, moko kitus kuklumo, o patys nori būti vadinami ekscelencijomis ir eminencijomis…


Bet juk tai - tie patys veidmainiai, apie kuriuos Jėzus sakė:


“Todėl visko, ko jie liepia jums laikytis, laikykitės ir vykdykite, tačiau nesielkite, kaip jie elgiasi, nes jie kalba, bet nedaro.
Jie riša sunkias, nepanešamas naštas ir krauna žmonėms ant pečių, o patys nenori jų nė pirštu pajudinti.
Jie viską daro, kad būtų žmonių matomi. Jie pasiplatina maldos diržus ir pasididina apsiaustų kutus.
Jie mėgsta garbės vietas pokyliuose bei pirmuosius krėslus sinagogose,
mėgsta sveikinimus aikštėse ir, kad žmonės juos vadintų 'Rabi, Rabi'.” Mt 23:3,7


Išeitų, krikščionys - tik religijos pavadinimas.


Atgal į: Kas tie krikščionys?