Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2006-06-28

Tuštumos laikas

Publikuota: Straipsniai

Vienai giminaitei, uoliai davatkai, sykį paskaičiau šias Gerosios Naujienos eilutes: “Kai meldžiatės, nebūkite kaip veidmainiai, kurie mėgsta melstis, stovėdami sinagogose ir gatvių kampuose, kad būtų žmonių matomi… Kai meldiesi, eik į savo kambarėlį ir, užsirakinęs duris, melskis savo Tėvui, kuris yra slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins viešai…” Mt 6:5,6.


- Ką tu, bedievi, man aiškini? - pasipiktino uolioji bažnyčios lankytoja. - Kokią ateistų bibliją man čia skaitai?..


Religingam žmogui Jėzaus mokymas tikrai yra “ateistų biblija”, nes Jėzus tikrai vadavo žmones iš religijos gniaužtų. Kaip davatka gali melstis viena, jeigu jos darbas - šliaužioti keliais po bažnyčią?


Taigi skaitymas gali nieko neduoti, jeigu prieš tai žmogui suformuotos religinės nuostatos. Dėl šitų nuostatų ir stengiasi šiuolaikiniai Rašto aiškintojai, dėl jų ir budi sektų vadai bei aktyvistai - kad tik žmogus nepaimtų į rankas Knygos pats, kad tik nepamatytų, jog ten iš tiesų kalbama prieš religiją… Cituoja pastorius pasirinktą Biblijos vietą, o jo avinėliai paklusniai seka pirštu iš paskos - tarsi būtų paskutiniai kretinai ir vieni neįskaitytų lietuviško teksto.


Ačiū Dievui, religija nebeturi tokių galių, kurias turėjo prieš kelis šimtus metų. Dabar prasidėjo savotiškas tuštumos laikas - žmonės nebenori klausytis Rašto aiškintojų išvedžiojimų, nes mato jų veidmainystę, jie nelinkę susidėti su padidėjusio jautrumo sektantų kuopelėmis, nes mato jų nestabilią būseną, bet patys imti į rankas Dievo Žodį dar baidosi.


Tačiau vis daugiau žmonių supranta, kad religijoje nėra jokio sielos gydymo, jokio gėrio, jokios išminties - tik manipuliacijos Dievo Žodžiu ir prietaringų masių kontrolė. Tik melas ir veidmainystė po pauksuotais sutanos kryžiais.


Štai ir šiame puslapyje viena arši davatka stengiasi įpiršti kitiems, kad “Petrui visi sektantai”, bet Petras nėra toks aklas ir mato - sektantai tėra tik saujelė padidėjusio jautrumo žmogelių, pardavusių sielas savo ganytojams.


Absoliuti dauguma žmonių atsikvošėjo nuo smilkalų tvaiko, ateis laikas - netrukdomi kunigų bei Rašto aiškintojų pasiims į rankas ir Evangeliją. Iš pradžių gal šiaip, dėl įdomumo, kaip kažkada pasiėmiau aš, tada atsivers ją neverčiami, paskaitys savo šviežiomis akimis ir sušuks iš nustebimo:


- O Dieve! Juk čia visai ne tas, ką mums 2000 metų melavo kunigai, Rašto aiškintojai ir davatkos!


Religija prieš Jėzų


Atgal į: Tuštumos laikas