Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2006-06-12

Svetimi apaštalai

Publikuota: Kita

Jeigu kas nors iš pirmųjų Jėzaus mokinių, tarkime, Petras ar Lukas, užsuktų į bet kurią bažnyčią, jie tur būt nesuprastų, kas vyksta.

- Kieno šita šventovė? - tikriausiai paklaustų jie. - Graikų, romėnų?

- Ne, - krūptelėjusi atsakytų kokia nors davatka. - Tai krikščionių bažnyčia, Dievo namai…

- Dievo namai? Ar negirdėjot, kad Dievas nebegyvena žmonių rankomis statytose šventovėse? Ar jūs nežinot, kad Dievo namai - žmogaus širdis?

- Na, kad dvasinis tėvas sakė, tebūnie Dievo namai…

- Koks dvasinis tėvas? Ar Jėzus jums neuždraudė ką nors žemėje vadinti tėvu, ar jis nesakė, kad visi esate broliai, nes turite vienintelį Tėvą - dangaus?

Ką atsakytų davatka prieš tokį piktžodžiavimą? Tikriausiai persižegnotų, ir pirmieji krikščionys negalėtų suprasti, ką šis magiškas ženklas reiškia.

- Oho, kiek stabų! - nustebę Jėzaus mokiniai sušuktų bažnyčios viduj. - Kuris čia Baalo?

- Gink Dieve, tai ne stabai, tai mūsų apaštalai… Tas su kardu - tai Petras, o tas su knyga - Lukas…

- Čia aš, o čia jis? - tikriausiai pradėtų jie juoktis, žiūrėti vienas į kitą ir į savo stabus.

- O kas tas žmogiukas, prikaltas prie pliuso?

- Tai Jėzus! Ne prie pliuso - prie kryžiaus prikaltas…

- Jėzus? Šitas džiūsna - tai mūsų Mokytojas? Ir kodėl aname paveiksle jį apvilkot graikų jaunuolio drabužiais? Kodėl sudarkėte kryžių, kodėl T formos žudymo įrankį padarėt pamašų į saulės ženklą?

- Aš nežinau… - tikriausiai sutriktų davatka. - Taip kunigai mokėkė tėvus, taip mes mokome savo vaikus…

- Kokie kunigai, ką čia kalbate? Kokių jums dar kunigų, jeigu kiekvienas iš jūsų esate kunigas ir drąsiai galte stoti Tėvo akivaizdon? Ir ką jūs čia veikiat, tokioj didelėj šventykloj? Gyvenat? Ne, prie altoriaus aukojat mišias? Kokias mišias? Kam tas altorius, kam tie aukojimai - ar jums negana vienintelės Jėzaus aukos? Ir ką tenai murma senutė, ką ji rankose laiko? Rožinį? Kokį rožinį? Kam jis reikalingas? Kad nesusipainiotų maldose? Tai kam daugiažodžiaujate kaip pagonys - bene žodžių gausumu tikitės užsitarnauti dangaus karalystę? Ir kodėl melstis einate į šventyklas, o ne užsirakinate kambarėlyje, kaip prisakė Mokytojas? Beje, o kas jūsų mokytojas?

Nesunku įsivaizduoti, kaip įsikarščiuotų Petras, kaip jis pagal seną žydų bei pirmųjų krikščionių tradiciją pradėtų diskusiją - ritualams susirinkusią minią jis tikriausiai palaikytų bendruomenės susirinkimu. Dar paprasčiau suprasti, kokia sumaištis kiltų nuo aistringos apaštalo kalbos, nukreiptos prieš šventuosius Dievo namus, šventąsias statulas ir šventuosius paveikslus, prieš šventąsias tradicijas, prieš jų šventenybes hierarchus ir prieš patį šventąjį tėvą, t.y. Romos popiežių.

Arba kunigėlis duotų komandą, ir tikintieji patys išmestų šventvagius apaštalus iš motinėlės bažnyčios, arba kas nors iškvietų policiją, ir ta viešosios tvarkos pažeidėjus nuvežtų kur reikia.

Manau, tai būtų teisinga - Jėzaus mokiniams nėra ko landyti po svetimas bažnyčias.

Religija prieš Jėzų


Atgal į: Svetimi apaštalai