Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2006-06-04

Žiaurumo ratas

Publikuota: Straipsniai

Moteris skaito laikraščisu ir nuoširdžiai piktinasi dėl to, kad skriaudžiamos moterys:


“Beveik kiekvieną dieną Lietuvos dienraščiuose pasirodo straipsniai apie tai, kaip žinomas veikėjas nušauna žmoną ir dukrą, kitą savaitę-policijos pareigūnas nužudo žmoną, dar po kelių dienų pakelėje randama išprievartauta ir į gabaliukus sukapota studentė. O kiek straipsnių apie konteineriuose rastus naujagimių kūnelius, apie smurtą prieš vaikus? O kiek dingusių be žinios? O kiek Lygių teisių ir galimybių kontrolieriai gauna laiškų iš diskriminuojamų moterų?”


Kartais atrodo, kad besipiktinanti moteris užčiuopė skriaudikų lemtingąją klaidą - jie savo pyktį sukoncentruoja į moterį, nes dėl kokių nors priežasčių ją laiko “bloga”. Štai prietaringas vyras savo žmoną laiko bloga dėl nekaltybės plėvelės stygiaus:


“Kalbėjau ne su viena įvairias diskriminacijos formas patyrusia moterimi. Viena pasakojo, kad po vestuvių vyras jai pradėjo priekaištauti ir pasileidėle vadinti vien dėl to, kad už jo ištekėjo jau būdama ne mergaitė. Įtampa šeimoje augo, nors moteris puikiai žinojo, kad ji nėra jokia pasileidėlė, o vaikystėje išprievartauta patėvio”.


Kitas skriaudikas beapykantą “blogai” moteriai perkėlė į jos vaiką:


“Kita moteris pasakojo, kad ji ištekėjo jau turėdama nesantuokoje gimusį kūdikį. Kai vyras grįždavo girtas, pradėdavo ją visaip niekinti ir žeminti, vadinti kekše, o jos kūdikį-benkartu.”


Kartais žmogus būna nepatenkintas kokia nors situacija, tarkim, nepritekliu, o savo pyktį sutelkia į niekuo dėtą žmogų:


“Dar viena moteris pasakojo, kaip ją ir vaikus vyras išvarydavo žiemą basus ir pusnuogius iš namų vien dėl to, kad grįžęs iš darbo, šaldytuve nerasdavo maisto. Moteris niekur nedirbo. Jos darbas buvo vaikų auginimas ir auklėjimas. Savo uždirbtus pinigus vyras išleisdavo savo asmeninėms reikmėms. Moteriai buvo teigiama, kad ji yra tinginė, nenorinti dirbti ir išlaikyti vyro…Nors ta moteris nebuvo jokia tingine. Pamatytumėt jos sukurtus darbus-pasiūtus, numegztus ir išsiuvinėtus rūbus!..”


Iš pateiktų pavyzdžių matome, kad žiaurus elgesys su kitu atsiranda tada, kai žmogus dėl tariamų ar tikrų nuodėmių ar nemalonių situacijų ima piktintis ne tais nemaloniais dalykais, bet žmogumi, su kuriuo tapatina esamas ar įsivaiduojamas nuodėmes.


O dabar pasižiūrėkime, kuo piktinasi tuos pavyzdžius pateikusi laikraščių skaitytoja. Ar ji piktinasi moterų skriaudimu, ar skriaudikais vyrais? Ar žiaurumu, ar žiauriais žmonėmis?


Trys sakiniai išduoda, kad moteris piktinasi net ne skriaudikais, bet apskritai visais vyrais, nes iš vyrų eina skriauda ir tamsa:


“Kova tebesitęsia. Kova tarp TAMSOS IR ŠVIESOS. Kova tarp vyrų ir moterų.”


Akivaizdi paralelė: TAMSA = vyrai, ŠVIESA = moterys.


Galima daryti prielaidą, kad ir pati autorė yra nukentėjusi nuo kokio nors žiauraus vyro ir dabar visą blogį sieja su vyrų gimine. Ji daro tą pačią klaidą, kaip ir jos  minėtieji vyrai, kurie tariamą arba tikrą blogį siejo su “blogomis” moterimis. Kaip ir daugelis traumuotų moterų, ji mato tik tą blogį, kuris eina  iš “blogų” vyrų, o iš moterų einančio blogio nemato - visi jos pavyzdžiai tik apie “blogus” vyrus ir jų skriaudžiamas “geras” moteris, nors tie patys laikraščiai rašo ir apie kitokius atvejus, kai moterys žiauriai elgiasi su vaikais ir savo vyrais.


Jeigu nuskriaustą moterį piktintų žiaurumas, o ne vyrai, ji matytų ir tą žiaurumą, kai žiauriai elgiasi kokia nors moteris.


Žiaurumo ratas sukasi. Nuo žiauraus elgesio nukentėjęs žmogus pats darosi žiaurus, nes ir jis blogį tapatiną su žmogumi. Piktinamasi ne nacizmu, bet nacistais, ne bolševizmu, o bolševikais, ne žudymu, bet žudikais. Taip žmogus pasirengia “teisingam” keršto žygiui.


Nuo žiaurumo nukentėję žmonės retai kada pasisako prieš žiaurumą - dažniausiai jie ima patys skatinti žiaurumą, reikalaudami tokio pat žiauraus, bet “teisingo” elgesio su skriaudiku.


Viename laikraštyje daugybę metų vedžiau visuomenės nuomonės skyrių. Tada internetas dar buvo menkai išsiplėtojęs, ir savo komentarus skaitytojai dėstydavo telefonu, o aš klausydavau pokalbių, įrašinėdavau ir skelbdavau. Sunkiausia būdavo po straipsnių, kuriuose aprašyti nužudyti, sužaloti, išmesti į gatvę ar kitaip nuskriausti vaikai. Telefone kildavo tikra žiaurumo audra, ir iš ragelio pasipildavo žiauriausi pasiūlymai: sušaudyti, iškastruoti, pakarti miesto aikštėje tokius pabaisas, nukapoti jiems pirštus, uždaryti nuogus į šaldymo kameras ir t.t.


Kaip jūs manote, kiek būdavio skambučių, kuriuose skaitytojai pasisakytų ne prieš skriaudikus, bet prieš skriaudą, kiek žmonių pakildavo už pažeistą teisingumą ir mėgindavo jį atstatyti tokiais pasiūlymas: “Kur tas vaikas? Aš norėčiau padėti nuskriaustajam…”


Kiek buvo tokių pasiūlymų?


Jų negirdėjau nei vieno.


Pasaulis taip ir neišgirdo Gerosios Naujienos, kuri skelbia, kad ne nusidėjėlis yra blogas, o nuodėmė.


Nežiūrint į tai, kad pats nenori girdėti maišingiausios Jėzaus minties, religingas žmogus laukia, kad ją išgirstų kažkas kitas, dažniausiai - “blogieji” žmonės:


“Tikiu, kad šių dienų stalinai, hitleriai, musoliniai, kagebistai, išgirdę GERĄJĄ NAUJIENĄ, pakeistų gyvenimo kryptį ir būtų pirmieji dangaus karalystėje”, - dėsto savo lūkesčius nusikaltėliais pasipiktinusi religinga moteris.


Po tokių žodžių galėčiau pritarti: ir aš tikiu, kad išgirdę Gerąją Naujieną ir pasmerkę nuodėmę, o ne nusidėjėlį, tie žmonės taptų pirmaisiais dangaus karalystėje.


Tie kiti - taip.


O aš? Ar aš ją išgirdau? Ar jau skiriu veikėją ir veiksmą? Ar jau atskyriau blogį ir žmogų, tebetarnaujantį blogiui?


Gal ir toliau piktinuosi ne skriaudomis, o skriaudikais, ne žudymu, o žudikais, ne bolševizmu, o bolševikais, ne alkoholizmu, o alkoholikais, ne religigijomis, o religingais žmonėmis, ne nusikaltimais, o nusikaltėliais, ne nacizmu, o naciais?..


Kol Geroji Naujiena bus skirta ne man asmeniškai, o KAŽKAM KITAM, tol pasaulis nepasikeis nė per nago juodimą.


Žiaurumo ratas taip ir nesustos.


Sustabdyti galiu tik aš.


Sustabdyti gali tik tu.


Religija prieš Jėzų


Atgal į: Žiaurumo ratas