Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2006-05-05

Labai neteisinga byla

Publikuota: Liudijimai

Vyresnysis brolis atsitempė į teismą jaunėlį ir pareiškė teisėjui:


- Čia kažkokia klaida. Tai neteisinga! Štai mano brolis girtuoklis ir valkata, gyvenęs palaidą gyvenimą, viską iššvaistė, prarado karjerą ir pragėrė sveikatą, mes visi matėm, kad Dievas teisingas ir baudžia už nuodėmes, o šiandien jį sutikau mieste ir netekau žado - visas išsičiustęs, nusiprausęs, rankelės baltos, balti marškiniai, einam, sako, parodysiu, kur mano kontora. Žiūriu, jis vėl sėdi tarp viršininkų, nors buvo teisingai išmestas, vėl sveikas, patenkintas šypsosi, dviejų infarktų tarsi nebūta, dar ir butą nusipirkęs prie miesto parko! “Iš kur pinigai?” - klausiu girtuoklio ir valkatos, o jis traukia pečiais, girdi, lyg iš dangaus nukritę…


- Iš kur jis žinos? - staiga įsikišo teisėjas. - Truputį pakėliau jo akcijų kursą. Nedaug, kokį šimtą ar du šimtus kartų… - teisėjas kažkaip nerimtai sukikeno. - Turėjo jis prisipirkęs visokių šiukšlių, na, pamaniau, padarysiu jam staigmeną, pakelsiu truputį jų kainą, nusipirks žmogus butą kur nors prie parko…


- Šitas valkata, šitas girtuoklis? - pasipiktino vyresnysis brolis. - Tu nežinai, kas jis toks!


- Ne, jau ne girtuoklis, ne valkata, - nusišypsojo teisėjas. - Buvo, tiesa, šiek tiek reikalų… Pamenu, atsibraižė pas mane naktį visas apskreręs ir drebantis, sako, padėk, jei gali, prasipjauti venas, nes blaivus bijau, o girtas per anksti nualpstu. Neturiu daugiau ko prašyti, sako jis man, arba padėk kaip nors, arba pribaik pirma laiko… Pagailo žmogaus, pasikviečiau jį vidun, išmaudžiau, aprengiau švariais drabužiais, pakviečiau savo sūnų daktarą, pataisėm šiek tiek jo sveikatą, paskambinau savo draugams, paprašiau atstatyti į darbą. Po to sutvarkiau juridines smuklmenas - senus nuosprendžius nubraukiau ir paskyriau jam naują terminą. Pažiūrėti jis beveik toks pat, bet iš vidaus tai naujas pilietis ir viską daro nuo nulio.


- Nuo nulio? - suriko vyresnysis brolis. - Tai tu jo nusikaltimus nubraukei ir davei naują gyvenimą?


- O kas daugiau? - patraukė pečiais teisėjas. - Jis pats pripažino - daugiau nėra kam.


- Tai neteisinga! - protestavo brolis. - O aš? Nuo jaunystės gyvenu dorą gyvenimą, mano troba prikabinta šventų paveikslų, kieme stovi kryžius ir Dievo Motina Marija, kiekvieną sekmadienį lankau bažnyčią, nepraleidžiu jokių atklaidų, esu buvęs Kryžių kalne ir prie Lurdo, kiekvieną vakarą sukalbu poterius, pats vyskupas jo ekscelencija sutikęs mieste pasisveikina…


- Tada viskas tvarkoj, - staiga nutrauke teisėjas. - Tu viską darai gerai, nesi nusipelnęs bausmės, tai ir neini pas mane, kad ją sušvelninčiau. O šitas prisidirbo velnių, išsigandęs atlėkė ir prisipažino viską. Turi kieme kryžių, Dievo Motiną - kam tau mano pagalba? O šis nieko daugiau neturėjo, netgi broliai nuo jo nusisuko, kas jam dar būtų padėjęs, jeigu ne aš? Kaip matau, esi žmogus gerbiamas, įtakingas, pats vyskupas jo ekscelencija su tavimi sveikinasi, tai dabar gali eiti pas jo ekscelenciją ir rašyti jam apeliaciją, - pasakė teisėjas, trenkė plaktuku ir užvertė bylą.


Atgal į: Labai neteisinga byla