Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2006-05-03

Nebe tas Jėzus

Publikuota: Anekdotai

- Viešpatie, gelbėk! – suriko moteris ir puolė Jėzui po kojų. – Mano vaikelį užpuolė piktoji dvasia, parbloškia ant žemės, tąso visą, net iš burnos putos eina. Bijau, kad neįmestų kada į ugnį arba į vandenį…


- Kaip tu drįsti prašyti šitokią dieną? – pasipiktini Jėzus. – Ar nežinai, kad šiandien sekmadienis? Ar negirdėjai mūsų bažnyčios nurodymo “šventadienius švęsk”?


- Gerai, Viešpatie, ateik rytoj, išgelbėsi jį pirmadienį!


- Moterie, kaip į mane kreipiesi? – suriko Jėzus. – Prieini ir sakai – “tu”. Kreipkis kaip į mano kardinolus ar bent kaip į vyskupus!


- Jūsų ekscelencija, jūsų eminencija ir jūsų šventenybe! – dar garsiau ėmė maldauti moteris. – Aš jumis taip tikiu! Jūs pasakytumėt žodį, ir mano vaikelis pagytų!


- Kuo čia dėtas tikėjimas? – patraukė pečiais Jėzus. – Ar tavo vaikelis gimęs teisėtoj santuokoj, ar jis kūdikystėj pakrikštytas, ar nuvestas pirmosios komunijos, ar jam suteiktas sutvirtinimo sakramentas, ar bent sykį per metus nueina pas kunigą išpažinties, ar remia bažnyčią, ar kalba rožinį, ar laiko už Agotos paveikslo šventintos duonos plutą, ar garbina bažnyčios statulas?..


- Mano Viešpatie, tu kažkoks nebe tas… - nustebo moteris. – Evangelijoj skaičiau apie tave kitokį.


- Kas tau leido vienai skaityti šita knygiūkštę? Nežinai, kaip ji klaidina ir kur gali nuvesti teologijos mokslų nebaigusį žmogų? – dabar jau nustebo ir Jėzus. – Beveik 2000 metų dirbu bažnyčioj, o tu manęs vis dar ieškai tarp gerųjų naujienų?


Dažnai pagalvoju: milijonai alkoholikų, narkomanų, lošėjų, reklamos, televizijos, bažnyčios vergų ir kitų stabmeldžių galėtų kreiptis į Jėzų pagalbos ir taptų laisvi. Bet kažkodėl nesikreipia. Kodėl? Ar ne todėl, kad bijo sutikti šį kunigų, Rašto aiškintojų ir davatkų sukurtą monstrą?


Atgal į: Nebe tas Jėzus