Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2006-04-14

Apie tai pranešta

Publikuota: Anekdotai

Velykų rytą Brežnevas eina Kremliaus koridoriais. Pribėga kažkoks klapčiukas.


- Leonidai Iljičiau, Kristus prisikėlė, - patyliukais sušnabžda klapčiukas generaliniam sekretoriui į ausį.


- Mmhhhmm… - vietoj tradicinio stačiatikių “Tikrai prisikėlė!” kažką numykia Brežnevas.


Koridoriaus gale prie jo pribėga kitas klapčiukas.


- Leonidai Iljičiau, Kristus prisikėlė! - sušnabžda į ausį.


- Man apie tai jau pranešta, - atšauna Brežnevas.


Atgal į: Apie tai pranešta