Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2006-03-20

Priklausomybė ir norai

Publikuota: Liudijimai

“Nesu girdėjęs, kad kas nors sakytų: noriu būti alkoholikas. Arba: noriu būti narkomanas. Niekas nenori būti nei alkoholikais, nei narkomanais, nei nutukėliais. Žmogus nesirenka blogio”, - pareiškė vienas mano skaitytojas po publikacijos “Atsakomybė - žmogaus privilegija”. 


Tikrai, aš irgi negirdėjau, kad kas nors sakytų norįs būti alkoholikas, narkomanas, nutukėlis. Bet jei alkoholikas nenori būti alkoholikas, tai ko jis geria? Kodėl narkomanas vartoja narkotikus? Kodėl nutukėlis ryja be perstojo, jeigu jis nori būti lieknas?


Problema yra tai, kad priklausomi žmonės slepia savo tikruosius norus arba patys jų nepažįsta. Jeigu alkoholikas pareiškia norįs mesti gerti, aš nesu linkęs tikėti tokiu prisipažinimu. Jeigu nori, tai ko nemeta? Iš tiesų jis nori atsikratyti ne gėrimo, o pagirių. Jis norėtų išvengti kančių, kurias sukelia gėrimas, bet toliau gerti kaip gėręs. Analogiškai veikia ir narkomano norai. Jam rūpi išvengti abstinencijos, bet toliau vartoti narkotikus.


Atsimenu, rūkydamas pasiguosdavau, kad norėčiau mesti rūkyti, bet “vis neišeina”. Kai pagaliau numečiau, ne vienas rūkorius manęs klausė  stebuklingo recepto. Bet vos tik pradėdavau dėstyti savo metodą, bemat kildavo ginčas - rūkantieji pareikšdavo, kad mano metodas esąs blogas, kad jie žiną daug geresnių… Kuo mano metodas toks blogas? Mat jis prasideda tuo, kad meti rūkęs, o po to kovoji su nutraukimo sindromu. Kaip tai - meti rūkyti?.. Ar negalima būtų rūkyti ir kartu neberūkyti?


Lygiai taip pat mano metodą sukritikuodavo ir nutukėliai, kai jų paprašytas papasakodavau, kaip numečiau svorio.


Beje, šitie savo norą apibūdina šiek tiek teisingiau. Jie tikrai norėtų numesti svorio. Bet toks noras pats savaime nieko neduoda. Galiu norėti automobilio, bet jei nenorėsiu išleisti pinigų, aš jo niekada neturėsiu. Norėdamas numesti svorio, turi apriboti suvartojamų kalorijų kiekį. O šito nenori nė vienas nutukėlis. Vietoj to jie ieško stebuklingų arbatų, tablečių, degina skrandį actu, kankina save treniruokliais, varginančiomis mankštomis ir beprasmiškais bėgiojimais. Kad tik galėti ryti kaip riję!


Kas ryžtasi pažaboti rijimo įpročius, tas po kelių mėnesių - nebe nutukėlis…


Nerimo priklausomybės kamuojamam žmogui dar sunkiau susigaudyti su savo norais. Sykį vienas pažįstamas visai atvirai prisipažino, kad nerimas jį baigia užknisti. Aš jo paklausiau, kaip viskas vyksta, ir mano draugas atsakė:


- Aš viską planuoju, kiekvieną smulkmeną. Vakare atsiguliu ir svarstau, ką ir kaip darysiu rytoj.


- Na, jeigu viskas suplanuota, gali ramiai užmigti.


- Kad ne! Aš juk žinau, kad niekada nebus taip, kaip suplanuoju. Mėginu iš anksto nuspėti kliūtis ir numatyti, kaip jas įveikti, bet mintyse iškyla naujų ir naujų kliūčių…


- Tau reikia sugrįžti į dabartį, - patariau.


- Žinau. Kažkur Vilniuje moko meditacijų. Bet tai juk kainuoja. Be to, neturiu laiko…


- Tikrai? - paklausiau. - Tikrai norėtumei išmokti būti čia ir dabar?


- Aišku, norėčiau, - atsakė draugas, tačiau buvo matyti, kad abejoja.


- Tada puiku! Tau nereikės nei pinigų, nei laiko. Turiu kompaktinę plokštelę su mokomąja meditacijų programa. Galiu įjungti tuoj pat. Ramiai atsisėsi, užsidėsi ausines, mokysies grįžti nuo minčių prie pojūčių…


- Ar tai - ne hipnozė? - žmogus dar labiau ėmė dvejoti.


- Ne, tai ne hipnozė, tai paskaita studentams. Toks kaip ir praktinis darbas…


- Gal kitą kartą, - atsisakė mano draugas, kuris ką tik teigė norįs išmokti būti čia ir dabar.


- Kitą, tai kitą, - šyptelėjau.


- O jei išmoksiu tų meditacijų, ar neprarasiu gebėjimo planuoti ir numatyti? - paklausė žmogus,. staiga išduodamas savo tikruosius norus ir baimes. - Mano toks darbas, kad negaliu visai atsipalaiduoti…


Taigi žmogus norėtų ir toliau gyventi rytojaus diena, bet kažkokiu stebuklingu būdu išvengti nerimo. Kaip ir alkoholikas, kuris norėtų gerti, bet nebejausti pagirių.


Prieštaringi norai - dar vienas simptomas, išduodantis priklausomybę. Kaip ir nutraukimo sindromas jie supančioja žmogų ir klaidina jo paties begaliniame minčių sraute. Viena smegenų dalis pliekia kaltės botagu už girtavimą, o kita siūlo išgerti dar gramą nusiraminimui, mintyse žmogus fantazuoja apie savo liekną kūną, o rankomis ima vis naują ir nauja kotletą. Rūkorius dejuoja, kaip jis norėtų mesti rūkyti ir čia pat traukia iš pakelio dar vieną cigaretę, stabmeldys bėga į stabų prikrautą šventyklą susitikti su Dievu ir paskaityti Biblijos, kurioje parašyta, kad Dievas nebegyvena šventyklose, kitas suskilęs žmogus duoda priesaiką, padėjęs ranką ant Knygos, kurioje pats Dievas uždraudė priesaikas, alkoholikas pagaliau apsisprendžia metąs gerti ar čia pat su draugais alaus bokalu sutvirtina savo pasiryžimą…


Ko iš tiesų nori ir siekia priklausomas žmogus?


Tai - didžioji mįslė, kurią įminęs, norų vergas pagaliau pats galės tvarkytis su savo norais. “Jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus“, - sakė Jėzus apie pažinimą. Jn 8: 32


Gal todėl mūsų priklausomybės kažkur giliai smegenų kloduose daro viską, kad mes jų nepažintume - žiūrėtume ir nematytume, klausytume ir negirdėtume.


Jos net apsimeta kilniais ir šventais dalykais.


 Yra daugiau


 Priklausomybės. Į katalogo pradžią


Atgal į: Priklausomybė ir norai