Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2006-04-21

Biblija vietoj fetišo

Publikuota: Liudijimai

Paskelbęs testą stabams atpažinti, išgirdau šį liudijimą:


“Monitorius buvo truputėlį per žemai. Kol neturėjom specialios lentynėlės, reikėjo jį laikinai padėti ant kokio nors daikto. Paėmiau iš lentynos pirmą pasitaikiusią knygą, bet vyras kažkaip išsigandęs atstūmė: “Baik, ką darai?”
Tai buvo Biblija.
Vyras iš religingos šeimos. Bet neprisimenu, ar jis tą knygą kada nors skaitė…”


Ką tik išgirdau dar vieną panašią istoriją. Kolega pasakojo, kaip jo brolienė, mėgusi juodus drabužius, po vienerių metų gedulo ėmė nebemėgti juodos spalvos. Jai ėmė rodytis, kad juodoje spalvoje “kažkas yra”. Bet jei gedulo metu būtų privaloma dėvėti margus drabužius, tai ir margume ji būtų įžiūrėjusi “kažką gedulingo”.


Sakyčiau, kad tai - tipiškos situacijos.


Žmogaus protas susieja šalimais esančius dalykus, o paskui juos gali naudoti vieną vietoje kito. Juodas drabužis susiejamas su gedulu ir nuo šiol moteriai primena vyro mirtį. Dievo žodis, užrašytas knygoje juodais viršeliais, susiejamas su tais viršeliais. Viršelius imama garbinti kaip ir Žodį, paties Žodžio net nepaskaičius.


Susieti šalimais esančius dalykus, o paskui vienus pakeisti kitais - religinių ritualų esmė. Kurį laiką negalėjau suprasti, kas yra bendro tarp Šventojo Rašto ir stabų prikrautos katalikų ar stačiatikių bažnyčios. Čia garbinami ne tik lipdiniai, drožiniai, paveikslai, bet ir gyvi bei mirę žmonės, prisiekinėjama ir atliekama daug kitų Dievo draudžiamų dalykų.


Taigi kas bendro tarp Dievo Žodžio ir stabmeldyklos? Kodėl mes tuos dalykus susiejame? Kodėl, išgirdę žodį “bažnyčia”, prisimenam Jėzaus vardą?


Atsakymas labai paprastas: Evangeliją esame girdėję ten, kur prikrauta stabų. Atsiranda sąlyginis refleksas. Jeigu savo šunį lakinsist, įjungę raudoną lempą, jam seilės ims tekėti visada, kai tik įjungsit lempą - net tada, kai maisto nebus. Lygiai taip pat ir mes prisimenam Evangeliją, kai atsiduriam toje ar panašioje vietoje, kur ją girdėjom. Jokio kito ryšio tarp Evangelijos ir Dievo draudžiamų dalykų nėra.


Hierarchinės struktūros kūrėjai Viduramžiais draudė katalikams skaityti Bibliją - jie nebuvo kvaili ir matė, kad yra neįveikiamas prieštaravimas tarp Dievo žodžio ir jų mokymo. Vėliau bažnyčios tėvai padarė nepaprastą atradimą - jie suprato, kad pakeitus Dievo žodį knygos viršeliais, Žodis nustos veikti. Pačią knygą - jos viršelius, puslapius - reikia paversti stabu ir paprasčiausiai atlikinėti su juo visokiausius ritualus!


Šiandien daugybė katalikų Bibliją laiko garbingiausioje vietoje, žegnojasi prieš ją, bučiuoja ją, bet nelabai žino, kas ten parašyta. Jų bažnyčiose netgi atliekamas Biblijos skaitymo ritulas - čia pat perskaitomas draudimas nieko žemėje nevadinti tėvu ir čia pat imama melstis už “šventąjį tėvą”, t.y. popiežių…


Biblija vietoj stabo ar fetišo naudojama ir buityje. Viena įsitikinusi katalikė kažkada man pasakojo apie “stebuklingą” Biblijos poveikį. Kai pasikorė jos draugės sūnus, tame kambaryje, kur įvyko tragedija, dėdavęsi keisti dalykai, o dažniausiai motina girdėdavusi įvairiausius garsus - tai kažkas šlepsėdavęs po kambarį, tai traukydavęs rašomojo stalo stalčius… Neiškentusi motina nuėjo pas burtininkę, ir ta patarė nusipirkti Bibliją, pasiimti ją į vieną ranką, į kitą - uždegtą šventintą žvakę ir taip apeitį visus kambario kampus.


Įdomiausia, kad po šitokio magiško ritualo motinos galvoje paslaptingi garsai išnyko. Manau, kad taip iš tiesų galėjo būti. Burtininkai šiek tiek nusimano apie psichologinius fokusus ir žino, kad vieną baimę galima uždengti kita.


Tačiau baimė mūsų niekada neišlaisvins. Prietaringi žmonės visada bailūs - jie priklausomi nuo išsigalvotų galykų, kurių nuolatos turi sugotis.


Išvaduoti gali tik Žodis, o ne piepierius, kurime jis užrašytas. “Jeigu pasiliksite mano žodyje, jūs pažinsite tiesą, ir tiesa pdarys jus laisvus”, - pažadėjo Mokytojas.


Atgal į: Biblija vietoj fetišo