Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2006-02-22

Tėvo Stanislovo celė paversta tualetu

Publikuota: Straipsniai

IŠNIEKINTAS TĖVO STANISLOVO ATMINIMAS
Rita ŽADEIKYTĖ
Dotnuvos vienuolyno celėje, kur Tėvas Stanislovas, neskirstydamas į turtingus ir vargšus, raudonus ar žalius priėmė ir stiprino iš visos Lietuvos plūdusius žmones, naujasis Dotnuvos klebonas Gražvydas Geresionis atlieka gamtinius reikalus.
Tualetas Tėvo Stanislovo celėje įrengtas ne be Bažnyčios hierarchų žinios. Taip ganytojai atsiteisė su praėjusią vasarą Amžinybėn išėjusiu Tėvu Stanislovu už jo nepaklusnumą bažnyčios doktrinai ir neregėtą žmonių meilę.


Tėvui Stanislovui Dotnuvos celėje užteko vieno kuklaus staliuko, lovos senais mediniais galais, knygų lentynos, geležinės krosnelės. Dabar šioje vietoje naujieji vienuolyno valdytojai įrengė tualetą.    Giedriaus BARANAUSKO nuotr.Tualetas – celėje
Jaunasis Dotnuvos klebonas Gražvydas Geresionis kviečia pasikalbėti į raštinę. Dotnuvoje jis beveik ketverius metus. Tarnybą perėmė iš Tėvo Stanislovo, pavertusio Dotnuvą dvasios atgaivos centru.
Pokalbį su klebonu Gražvydu Geresioniu pradėjome apie gamtinius reikalus ir Bažnyčios įstatymus:
– Kodėl tualetą įsirengėte būtent Tėvo Stanislovo celėje, juk vienuolynas toks didelis, o jame gyvenate vienas?
– Sakyti, kad žmogus gyveno toj ar kitoj celėj, būtų neteisinga. Žmogus gyveno vienuolyne. Dabar pastatai perėję klebonijos, parapijos žinion. Vienuolynas pritaikomas pagal dabartinės parapijos poreikius: kur buvo virtuvė, dabar – parapijos salytė. Kur dabar yra raštinė, buvo bliūdų prikrauta. O Tėvo Stanislovo celėje yra daroma klebonija, kad kunigai galėtų atvažiuoti ir gyventi, nes vienuolyno čia nebebus. Vienuolynas – istorija. Vienuolynas pats atsisakė šitų pastatų, nes nebėra pašaukimo į kapucinų vienuoliją – viskas.
Čia ne taip viskas paprasta. Visi galvoja, kad paėmė ir išniekino, padarė… Čia nebe mano, čia arkivyskupo ir vienuolių reikalas.
– O tualetą kas rengė?
– Aš. Gal turiu teisę turėti šiltą vandenį?
– Tėvas Stanislovas altorių susikūrė žmonių širdyse. Žmonės plūdo pas jį. Celėje žmonės paliko savo slapčiausius išgyvenimus, nuoskaudas ir džiaugsmus. O dabar naujasis klebonas toje celėje kakoja. Kaip Jums atrodo, tai normalu?
– Su Tėveliu draugavau nė kiek ne mažiau, negu visa Lietuva. Tėvas Stanislovas matė tą…, sakė: “Tvarkykis, vaikeli, kaip tau išeina”.
Kai Tėvas išvažiavo į Paberžę, niekam ta jo celė nebuvo įdomi. Tai tiesiog buvo gyvenamoji vieta. Tiesiog vandentiekio, nuotėkų trasa eina kaip tik toje vietoje. Kad nereikėtų derinti su paveldosaugininkais įrengiant naujas vandentiekio ir nuotėkų trasas, nes vienuolyno ansamblis – architektūros paminklas, ten ir padarėme.
– Ar nesiruošiate naikinti tualetą dabar, kai jo atsiradimo faktas iškilo viešumon?
– Jeigu kas nors duos lėšų… Viskas kainuoja.
Man per daug nervų kainavo paskutinės savaitės, todėl nepyk, būsiu ciniškas ir pragmatiškas.
Man tenka teisintis ir aiškintis dėl to, ko aš nesu padaręs.


Paklūsta arkivyskupui S.Tamkevičiui
– Tai buvo daroma su bažnyčios hierarchų žinia?
– Arkivyskupijos įsakymas, nuostata buvo, kad patalpos būtų pritaikomos šiandieninės parapijos bendruomenės sampratai. Kad tarnautų bendruomenei pagal dabartinį mūsų įsivaizdavimą.
– Vadinasi ne be hierarchų žinios įrenginėjote išvietę celėje?
– Aš paklūstu arkivyskupui S. Tamkevičiui savo valia ir savo noru. Baigiau Kauno kunigų seminariją ir daviau įžadus, kad savo vyskupą gerbsiu ir jam būsiu paklusnus.
– Gal Bažnyčios hierarchai taip suvedė sąskaitas su nepaklusniu pavaldiniu, bet žmonių labai mylimu kunigu?
– Tai prie ko čia aš?!.. Neverskit manęs atsakinėti į tokius klausimus, – nulenkęs galvą tyliai sako klebonas Gražvydas.


Gėda parodyti
– Gal galėtumėme pamatyti, kaip atrodo tualetas, padarytas iš Tėvo Stanislovo celės?
– Aš jums patvirtinu, kad ten tikrai yra padarytos prausyklos, tualetas, sandėliukas. Faktą patvirtinu, ko jums dar reikia.
Jklebonas G. Geresionis į naują mūro sieną įsistatęs naujas duris, ant kurių užrašas “Klebonija”. Tuoj už tų durų – ir buvusi Tėvo Stanislovo celė, paversta išviete.


Merė aiškinosi su arkivyskupu
Kėdainių rajono merė Nijolė Naujokienė prisipažįsta labai neseniai sužinojusi apie įrengtą tualetą Tėvo Stanislovo celėje: “Nors klebonas sakė, kad apie tualetą žinojo pats Tėvas Stanislovas, man nėra priimtini tokie dalykai. Manau, kad tuos kasdieninės būties klausimus buvo galima išspręsti kitaip”.


Arkivyskupas neturi ką pasakyti
Apie Tėvo Stanislovo celėje įrengtą išvietę kunigams norėjome pasiteirauti ir Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus. Arkivyskupas kalbėti apie tai neturėjo laiko. Teko bendrauti tik su arkivyskupijos atstovu spaudai Dariumi Chmieliausku.
“Arkivyskupas pasakė trumpai ir aiškiai, kad tualetų nereguliuoja ir nekontroliuoja, kur ir kokioje parapijoje kas įsirengė tualetą, – S. Tamkevičiaus žodžius perdavė atstovas. – Dotnuvos klebonui reikėjo įrengti tualetą: nebe tie laikai, kad vaikščiotų į lauką”.
Arkivyskupo atstovas spaudai neneigė, kad arkivyskupas žinojo apie rengiamą tualetą, nes yra įprasta kai “kunigai dalijasi savo planais su ganytoju”.


Dvi didžiosios Tėvo Stanislovo nuodėmės
“Buvo labai daug įžymių kunigų, kodėl rūpi tik Tėvas Stanislovas?! Jeigu kiekvieną namą ir tualetą pradėsime saugoti, tai nieko į priekį nepajudėsime”, – aiškino Sigito Tamkevičiaus nuostatas atstovas spaudai.
Kaip arkivyskupija vertina Tėvo Stanislovo kunigiškąją veiklą, ar jis tinkamai atliko savo pareigas Bažnyčiai?
Atstovas spaudai dėstė: “Tėvas Stanislovas, aišku, turėjo charizmą, bet buvo jam ir priekaištų. Pernelyg aktyviai dalyvavo politikoje, leidosi, kad juo pasinaudotų politinės grupuotės. Antra, Tėvas Stanislovas labai aplaidžiai vesdavo registraciją: krikštydavo, sutuokdavo šimtais…”
– O į Bažnyčios kasą neatnešdavo tūkstančių, nes už Mišias imdavo tik po du litus?
– Ne apie kasą, o apie metrikus, dokumentus, administravimą kalba. Tokie nusižengimai bažnytinei disciplinai ir sukeldavo konfliktų su ganytojais”, – paaiškino atstovas spaudai.
Ir apie Tėvo Stanislovo – vieno žymiausių ir šviesiausių pastarojo meto kunigų, atminimą arkivyskupo atstovas taip pat išdėstė nuostatą: Bažnyčia monumentų nestatysianti.


(”Šiaulių, kraštas”, 2006.02.22. Sutrumpinta)


Atgal į: Tėvo Stanislovo celė paversta tualetu