Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2012-05-09

Technologija jus išvaduos

Publikuota: Kita, Liudijimai, Straipsniai

Skambina vieno daugiabučio bendrijos pirmininkė. Klausia: ar nepadėčiau jų daugiabučiui suprojektuoti saulės kolektorius vandeniui šildyti? O gal būtų galima šildyti ir butus? Vieno namo siena su balkonais yra į pietus, dar atvira būtų vakarinė siena…

Na, jeigu balkonai į pietų pusę, tai labai paprasta. Ant kiekvieno balkono reikėtų dėti po saulės kolektorių, ir nuo pavasario iki rudens kiekvienas butas turės dykai karšto vandens. Kai žmonės pamatys naudą, bus galima ir ant sienų pritaisyti saulės kolektorius, ankstyvą pavasarį kiekvienam butui jie varys šiltą orą….

- O ar negalima būtų kaip nors visą karštą vandenį surinkti į vieną vietą, tarkim, rūsyje arba ant stogo, jį apskaityti, o tada paleisti į butus?

- Tikriausiai galima, - sakau aš jai. - Bet kam šito reikia? Juk daug paprasčiau ir pigiau, kada kiekvienas turės savo karštą vandenį…

- Jeigu kiekvienas turės kas sau, kokia man nauda? - išsidavė bendrijos pirmininkė.

Aha! Gudri moterytė! Dar tik bendrijos pirmininkė, o jau mąsto kaip moderni magnatė. Kokia magnatui nauda, jeigu kiekvienas žmogelis turės nuosavą energetiką? Jeigu kiekvienas gaus dykos šilumos ir elektros?.. Iš kur pelną paims magnatukas? Kaip jis tada įkinkys mažus žmogelius, kokius pakinktus uždės?..

Norint kinkyti žmones, reikia iš jų atimti resursus, pačiam užvaldyti energijos šaltinius. Centralizuota sistema - pati patogiausia monopoliui. Centralizuotas vandens, elektros, šilimos tiekimas - idealu. Dar būtų gerai centralizuoti oro tiekimą, vėją, saulės šviesą… Tada jau visi patektų į kumštį.

Optimistai sako, kad aš pesimistas. Piešiu pernelyg juodus vaizdus. Juk yra technologijos. Ateis technologijos ir išvaduos.

Teoriškai jau ir dabar kiekviena šeima gali turėti savo elektrinę ir katilinę. Taip, atsiranda tokių technologijų. Kiekvienas kaimietis ant stogo galėtų išsikelti saulės bateriją, pasistatyti nedidelę vėjo jėgainę, vandenį ir kambario orą šildyti saulės kolektoriais. Ne ką blogiau būtų mieste - stogas, balkonai, sienos puikiausiai tiktų saulės baterijoms ir saulės kolektoriams, ant stogo dar būtų galima pasistatyti nedidelius vėjo malūnus ir sukti elektros generatorius. Bet…

Kokia nauda iš to monopolistui? Ar jis kvailas, kad leistų tokią anarchiją?

Grįžkime prie to daugiabučio. Kokia nauda bendrijos pirmininkei, gudriai moterėlei, jeigu ji negalės į vieną vietą surinkti visos šilumos, apskaityti jos, nustaityti, o tada nustatyti kainą ir parduoti butams kaip savo? Daryti projektą? Jeigu kiekvienas butas saulės kolektorius darysis pats sau, tai ji nė tam dideliam projektui juk negalės vadovauti! Kas jai nubirs?

Ta gudri moterytė - tik monopolio modelis. Tikrųjų magnatų nasrai platesni, jie nesismulkins dėl buto - nesunkiai apžioja miestą. Moterytei nereikia savarankiško buto, magnatas nepaleis iš nagų viso namo. Kokia jam nauda, jeigu kiekvienas daugiabutis turės katilinę, savo (tegu ir bendrus) saulės kolektorius, savo vėjo malūną, savo saulės baterijas?..

Ne, gerbiamieji, resursai priklauso magnatui! Prie kiekvienos trobos neturi stovėti po malūnėlį, ant kiekvieno stogo nereikia saulės baterijų, negerai ir saulės kolektoriai, jeigu turės kiekvienas.

Vėjo jėgainės turi būti galingos, centralizuotos, kad gamintų elektrą visam dideliam miestui, o visas miestas mokėtų vieną monopolinę kainą. Saulės baterijos ant namų ir nestatomos, jos tvarkingai vežamos į plačius laukus, o iš ten energija varoma laidais į kiekvieno namus. Kuriami beprotiški centralizuotų saulės kolektorių projektai - vietoj to, kad kiekvienas namas pasiimtų sau šilumos, šalia miesto statomas galingas superkolektorius, iš ten šiluma vamzdžiais varoma į daugiabučius.

Sakote, nuostoliai? Taip, labai dideli nuostoliai šilumą varinėti žeme ir šildyti gruntą - tai žino kiekvienas miestietis, kuris matė žiemą ant šilumos trasų augančią žolę. Nuostolinga ir elektrą varyti laidais šimtus kilometrų, bet… Nuostoliai juk ne monopoliui. Magnatas pakels monopolinę kainą, ir viską padengs vartotojas - tas pats įkinkytas žmogelis, kurį dar taikosi įkinkyti ir daugiabučio pirmininkė.

Kol kas saulės nei vėjo labai nereikia - yra naftos. Gali būti, ji kada nors pasibaigs. Tiesą sakant, niekas nėra atlikęs žemės resursų inventorizacijos, apie tą pasibaigimą tik kalbama. Magnatai mums pakelia naftos ar dujų kainą ir sako: keliam kainą todėl, kad baigiasi. O mes turim tikėti. Ką mums daugiau daryti?

Kiti sako: ir tegu baigiasi! Pasibaigs nafta - ištrūksim iš pančių!

Jų mąstymas toks: kai pasibaigs nafta, pasibaigs ir naftos magnatų galybė. Jie mums daugiau nediktuos monopolinių kainų!

O ką mes kūrensim? Optimistas sako: kam mums nafta, jeigu aplink šitiek dykos energijos! Pasižiūrėk aplink, sako man optimistas, vėjas dykai suka vėjo jėgainių sparnus, saulė dykai daro elektrą!.. Yra naujų technologijų, jos išvaduos iš monopolistų vergovės!

Džiaugiuosi ir aš: technologijos mus išvaduos! Vėjas prisuks kiekvienam pinigų, o saulė dykai iškeps pyragus!

Teoriškai jau ir dabar kiekvienas galim turėti po katilinę bei elektrinę, o juk bus naujesnių, dar geresnių technologijų!

Teoriškai galim, o praktiškai nieko neturim. Taip, aš matau, vėjas dykai suka vėjo malūnų sparnus. Malūnai kieno? Korporacijų. Korporacijoms vėjas ir suka. O korporacijos suka iš mūsų kišenių dvigubą kainą. Dar brangiau mūsų kišenei dyka saulės baterijų elektra - jų savininkai lupa tris kartus brangiau, nei mažmeninė kaina. Išeitų, saulė - ne mūsų, saulė - irgi korporacijų.

- Bet juk yra technologijos!.. - pažaliavęs šaukia man optimistas. - Kiekvienas galim turėti!

Jei galit, eikit ir nusipirkit. Uždirbkit kelis milijonus, pasistatykit vėjo jėgainę - parduosit elektros dar ir kitiems… Nuklokit savo laukus saulės baterijomis. Kelis milijonus turėkite savo, kitus kelis milijonus gaukit iš banko. Eikit, turėkit. Technologijos jus išvaduos.

Aš irgi žinau, kad technologijos geros. Jos gali gaminti elektrą iš saulės, iš vėjo, iš jūros bangų. Nesvarbu - iš ko. Svarbu turėti tas technologijas. Nei aš, nei tu, nei to daugiabučio žmogeliai jų neturėsim. Šiandien neaišku, kas jas turės. Seimuose, vyriausybėse, biržuose, bankuose ir galvose vyksta karai dėl energijos rinkų. Naftos monopolį dabar pasišovė nustumti kitas monopolis. Tas kitas, naujasis, monopolis sako esąs geresnis. Daug sykių brangesnis, užtat malonesnis. Juk dykai varo naujųjų magnatų sparnus!

Einu, pasimelsiu vėjo malūnui.

Kitas gyvenimas

Patiko (0)


Atgal į: Technologija jus išvaduos