Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2012-04-17

Beieškant savęs

Publikuota: Miniatiuros

Kelinta diena Alius Sakinis niekaip nerado savęs. Skaitė knygą ir staiga pasijuto nesavas. Ta knyga buvo apie savęs radimą. Ji paskatino Alių ieškoti, bet jis negalėjo rasti. Namuose - nesavas, kieme - nesavas, daržinėj - irgi kaip ne pats. Kur jis galėtų būti?

Alius nuėjo aludėn, bet čia niekas jokio Sakinio nebuvo matęs. Vienas alaus veteranas sakė girdėjęs apie kažkokį Alių, tikrai šaunų vyrą, kuris vienu sykiu išgerdavo penkis bokalus, bet paskui jam susisuko protas, ir niekas jo čia daugiau neregėjo.

Iš aludės Alius užsuko bažnyčion, pasisukiojo šiek tiek tarp davatkų, bet nerado nė savo žymės. Įtempė galvą - gal prisimins, kaip čia pasikrikštijo? Bet atmintis nieko nesakė. Gal buvo ne ta bažnyčia? O gal krikšto tėveliai užsuko į smuklę, išgėrė penkis bokalus, o pakrikštyti vaiką pamiršo? Gal Alius - visai ne krikščionis?

Darbe Aliaus irgi niekas nematė. Seniai metė mylimą savo kontorą, trenkė durim, išvažiavo kažkur į kaimą ir dabar muša dinderį. Bet policijoj apie tai nebuvo jokios informacijos, piliečio Dinderio pareiškimo negauta, apie jokį sumuštą Dinderį nieko nežinoma.

O gal Alius stovi rūkyloj, traukia dūmą ir plepa su bobomis? Bet rūkykloj - tik lašinių gabaliukas ir sudžiūvęs karosas…

Bet apsvarstykim rimčiau. O jei paskelbus paiešką? Kaip jis įvardins save? Kokios svarbiausios žymės? Kas jis toks? Ciklotimikas, šizotimikas ar neuroleptikas? Vandenis, vėžlys, svarstyklės, žuvis ar banginis? Ar jis patriotas ar kosmopolitas? Kairysis, dešinysis, kairiojo centro pakraščių liberalas?.. Kokio savęs jis ieško?

Alius žiūri į veidrodį, o ten - nepažįstamas veidas.

- Kokio velnio tau reikia? - klausia tas nepažįstamas.

- Nežinau, kaip rasti save, - pasiguodė Alius. - Nusivariau nuo kojų.

- O tu neieškok, - atsakė tas nepažįstamas. - Pasivalkios - pareis. Kiek sykių buvo prasmegęs!

- Bet norėčiau pažinti tave… Nu, save… Net nežinau - tave ar save, bet norėčiau pažinti.

- O kam? - patraukė pečiais nepažįstamas Alius. - Kokio dar tau pažinimo?

- Na, koks aš esu?.. Etiketės niekaip neišsirenku.

- O kur ją klijuosi? Ant subinės?

- Bet juk reikia surasti save, reikia save pažinti! Knygą skaičiau, kaip surasti save, bet nieko man neišėjo, pasijutau nesavas…

- Aha, knygą skaitei! - nusijuokė tas kitas Alius. - Duok šen!..

Alius paklusniai padavė. Tas kitas trenkė knygą į kampą.

- Eik malkų parnešti! Matai - nebėra.

Alius nuėjo, parnešė malkų.

- O knygą išmesi? - paklausė to kito, bet jo nebebuvo. Tas kitas dingo kažkur. Pažiūrėjo į veidrodį - ten buvo jis pats. Jis pats ir nieko daugiau.

Alius nuėjo į kampą, paėmė knygą.

- Išmesti šitokią knygą!.. - pasipiktino Alius. - Gal durnas?..

Pavartė knygą, tvarkingai padėjo ant malkų. Bus prakurams.

Kitas gyvenimas

Patiko (0)


Atgal į: Beieškant savęs