Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2005-12-30

Profesionalai

Publikuota: Liudijimai

Mano religinį gyvenimą reguliuoja profesionalai. Kad išmokčiau melstis, man reikia dvasinio vadovo; kad suvokčiau Dievą, tariuosi su įžvalgos ekspertu, kad suprasčiau Bibliją, tariuosi su Šventraščio tyrinėtoju; man reikalingas moralinis teologas, kad suprasčiau, ar esu nusidėjės; aš klaupiuosi prieš kunigą, kad gaučiau nuodėmių atleidimą.
Pietų jūros salų karalius iškėlė puotą pagerbti įžymų svečią iš Vakarų.
Kai reikėjo liaupsinti svečią, Jo Didenybė liko sėdėti ant grindų, o tuo tarpu tam reikalui nusamdytas profesionalus oratorius garbstė lankytoją.
Po panegirikos svečias pakilo tarti žodį. Jo Didenybė švelniai jį sulaikė. “Nereikia, - tarė jis. - Aš tau pasamdžiau oratorių. Savo saloje mes neleidžiame viešai kalbėti mėgėjams.”
Aš svarstau, ar Dievui patiktų, jei mano santykiai su juo taptų labiau mėgėjiški?” - klausia Anthony de Mello  SJ knygoje “Paukščio giesmė”, kurią 2001 metais išleido “Katalikų pasaulis”.

Truputį keista skaityti tokią kunigo užrašytą religijos parodiją, ar ne? Bet suprantama - juk visais laikais buvo žmonių, kurių tikėjimas netilpo juodoje sutanoje.
Kur kas didesnis paradoksas yra tai, kad tokią knygą išleido religinės organizacijos leidykla. Bene prasideda neįmanomas dalykas - religija ima keisti požūrį į save ir pjauti po savimi šaką? Ne. Pažiūrėkite, kaip gražiai nuo Anthony mokymo knygos anotacijoje atsižegnoja dvigubų standartų religijos profesionalai:
“Tėvo Anthony de Mello knygos savo turiniu yra tarpreliginės, skirtos padėti kitų religijų pasekėjams, agnostikams ir ateistams jų dvasiniuose ieškojimuose ir nebuvo autoriaus numatytos kaip krikščioniškosios doktrinos ar dogmų instrukcijų vadovėliai katalikams.”
Jiegu  šį vaizdelį perskaitė koks nors ateistas, gnostikas ar šiaip kitatikis ir susižavėjo “šviežiu požiūriu” - viskas tvarkoj. Bet jeigu skeptiškas požiūris patraukė jau užverbuoto kataliko akį, jam geriau viską tuoj pat išsipurtyti iš galvos, o jei, neduok Dieve, kas nors užsiliko, geriau sekmadienį atsiklaupti prieš profesionalą kunigą išrišimo, jeigu yra galimybė - dar ir pasitarti su moralinės teologijos profesionalu, ar nenusidėjo skaitydamas tokias baisybes.


Religija prieš Jėzų


Atgal į: Profesionalai