Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2010-12-25

Su Ozyrio, Dioniso, Krišnos, Kristaus ir Saulės gimtadieniu!

Publikuota: Kita

Šiadien gavau protingą sveikinimą. Senas draugas pasveikino mane su saulėgrįžos diena.

Saulė sugrįžta, diena vėl ilgėja, ir jokių užuominų apie Dievo Dzeuso ir nekaltos mergelės, Tebų karalinės Semelės, sūnų Dionisą, kuris versdavo vandenį vynu, o miręs trečią dieną prisikėlė iš mirusiųjų. Su tuo mirimu ir prisikėlimu prieš tai lygiai taip pat buvo atsitikę egiptiečiui kolegai Ozyriui, dar anksčiau - indų Krišnai… Vėliau tą atsinaujinančio gyvenimo istoriją nukopijavo romėnų Kristus, iš graikų kaimyno perėmęs dar ir polinkį vynui.

O visi jie kartu reiškia kiekvienais metais vis numirštančią ir po trijų dienų vėl prisikeliančią Saulę, nepaliaujamą metų laikų, gyvybės - mirties nenutrūkstamą kaitą.

Ir visai nesvarbu, ar melsis dėl Saulės grįžimo pagoniai, ar giedos jie savo trobelėse Advento giesmes “Saulele, močiute, sugrįžk, sugrįžk!”, ar laikys paauksuotuose rūmuose pompastiškas savo mišias Vatikano didikas, ar barškės savo varpeliais basi krišnaistai - Saulelė tikrai sugrįš. Nebijokite - grįš, saulė eina ratu ir visai nepriklauso nuo mūsų fantazijų.

Kaip gerai, kad ji nepaklūsta Sinodui! Būkit ir jūs laisvi nuo fobijų.

Kitas gyvenimas

Patiko (0)


Atgal į: Su Ozyrio, Dioniso, Krišnos, Kristaus ir Saulės gimtadieniu!